SZOLGÁLTATÁSAINK

Az építési beruházás teljes életciklusát lefedi tevékenységünk - 
a fejlesztési gondolat felvetésétől a kulcsátadásig.

Projekt menedzsment és költségellenőrzés

A TERVEZÉSTŐL A KULCS ÁTADÁSIG

Egy építési beruházás minden vállalat életében nagy esemény, emiatt fontos, hogy szakértő kezek vezessék végig a teljes beruházási folyamatot. Fontos előre meghatározni a beruházás stratégiai kialakítását, a tervezésben és kivitelezésben résztvevő szerepeket.

Projekt menedzsment

A Megbízó igényei és a készülő tervek ill. megvalósuló épület között különösen fontos az egyensúly megtartása. A projektvezető feladata ennek biztosítása a jogi és szabályozási háttér kielégítése mellett.

Költségellenőrzés

A leggondosabb tervezés mellett is előfordulnak pluszköltségek, amelyek a javított / módosított megbízói igényből, a tervezés során nem ismert tényezőkből fakadhatnak. Ezek kezelése és megfelelő szinten tartása fontos tényező a projektben.

Beszerzés támogatás

A Megbízó a kivitelező vállalkozó kiválasztása során van abban a pozícióban, hogy elérje a lehető legjobb műszaki tartalom - bekerülési költség egyensúlyt. Ennek megtalálásában tudunk hatékony segítséget nyújtani.

Műszaki ellenőrzés

A MEGVALÓSÍTÁS TELJES KÖRŰ ELLENŐRZÉSE

Az épületek kivitelezése során jól meghatározott feladatai és felelősségi köre van a műszaki ellenőrnek. A legfontosabb, hogy a Megbízó képviseletében megkövetelje a tervek szerinti kivitelezést, valamint a szerződéses minőségi, ütemezési és pénzügyi paraméterek megtartását. A műszaki ellenőr a Megbízó szeme és jobb keze az építési területen.

Minőség ellenőrzése

Az épület későbbi üzemeltetése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a tervezett anyagok és műszaki megoldások valósuljanak meg olyan helyeken is, amelyek a kivitelezés során eltakarásra kerülnek.

Ütemezés és költségek felügyelete

Az egyes kivitelezési projektek ütemezési és pénzügyi problémáinak, csúszásának jól megfigyelhető jelei vannak. Ebben az esetben fontos, hogy a pénzügyi terv módosításával és a szerződéses záradékokkal irányító pozícióban maradjon a Megbízó.

Munkavédelem ellenőrzése

Minden fejlesztés elsődleges célkitűzése. hogy a végrehajtásban feladatot vállalók a munkanap végén hazatérjenek. Ennek biztosítására fejlett módszertannal és megfelelő szemlélettel vállalkozunk.

Generál tervezés

KOMPLEX MEGOLDÁSOK, FENNTARTHATÓSÁG

A tervezési folyamat során történik a megrendelői igények transzformálása műszaki dokumentációvá. Egyes építési projektekben zöld minősítés (LEED / BREEAM) elérése érdekében külső szakértőt vonunk be, legtöbb esetben pedig BIM tervezési technológia alkalmazásával biztosítjuk a különböző szakági rendszerek ütközésmentességét és támogatjuk a kivitelezési folyamatokat.

Építési engedélyezési tervezés

A megrendelői igények feldolgozásával, az alapvető építészeti tervek és szakági műszaki leírások elkészítésével az engedélyeztetésre alkalmas dokumentáció előállítása.

Engedélyezés támogatása

A tervezés során elvégzett előzetes egyeztetések alapján az építési engedélyezési dokumentáció megfelelő kidolgozása, majd az engedélyezési eljárás figyelemmel kísérése.

Kiviteli tervezés

A korábbi tervfázisok és az építési engedély alapján szakágakra bontott részletes kiviteli tervek elkészítése, amelyek alapján a kivitelezési munkák elvégezhetők.

Műszaki szakértői tanulmányok

AMIT EGY INGATLANRÓL KI LEHET DERÍTENI

Egy projekt elkezdése esetén - legyen az ingatlanvásárlás vagy zöldmezős beruházás - fontos a meglévő ingatlannal kapcsolatos összes műszaki információ ismerete. Ezek kigyűjtése az elérhető dokumentációkból, adatbázisokból, vagy helyszíni szemlék alapján a tranzakció során fontos ismeretekhez juttathatja a Megbízót. Érdemes alaposan megvizsgálni azt az ingatlant, amire milliókat költünk.

EDD és TDD tanulmányok

A környezetvédelmi vagy műszaki átvilágítás lényege, hogy a kezdeményezett ingatlanügyletben műszaki oldalról ne legyenek meglepetések.

Üzemeltetési tanácsadás

Előfordulhat, hogy az év(tized)ek óta kezelt ingatlanon kismértékű beruházással jelentős megtakarítások érhetők el. Fontos szempont lehet egy beruházásnál az elérhető pályázati források hasznosítása is.

Megújuló erőforrások

Minden ingatlan esetében megtalálható a megújuló erőforrások alkalmazásának lehetősége. Csak az a kérdés, hogy a szükséges beruházás milyen megtérülési mutatóval jár együtt. Érdemes utánaszámolni.

A sikeres kivitelezéshez már a tervezési koncepciónak
megfelelőnek kell lennie.

Minta projekttípusok

Szolgáltatásaink előre specializálva és kiterjesztve is
elérhetők a leggyakoribb piaci igényeknek megfelelően kell lennie.

Meglévő épületek átalakítása

MEGBÍZHATÓ TERVEZÉS ÚJ CÉLOK TELJESÍTÉSÉHEZ

A vállalatok fejlődése magával hozza a meglévő vagy újonnan megvásárolt épületekben új technológiák elhelyezésének szükségességét. Ahhoz, hogy az új funkció vagy gyártósor jól elhelyezhető legyen, először számítógépes modellként kell bizonyítani az elrendezés megfelelőségét.

Épületfelmérés

Csapatunk a felmérési feladatot modern, 3D szkenneléssel végzi el, a kapott pontfelhő leképezésével megkapható az átalakítandó épület valós geometriája. Ez szolgálhat alapul a további precíziós tervezésnek.

Funkcionális tervezés

A Megbízóval együttműködésben kialakítjuk az új funkcióhoz leginkább megfelelő elrendezést (pl. logisztika vagy gyártósor geometriája alapján) egy egyesített modellben

Kiviteli tervezés

A folyamat végeredménye a megadott követelményeknek megfelelő kiviteli terv, ahol pl. a kiszolgáló rendszerek gyártósorhoz kapcsolódási pontjai az optimális helyre kerülhetnek az épületátalakítás minimalizálásával.

Tervezés és kivitelezés együtt (Design & Build)

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A PROJEKT ÉRDEKÉBEN

A Design & Build konstrukcióban a Megbízó megkapja azt a biztonságot, hogy az átgondolt tervezéssel, a lehető legrövidebb idő alatt és a leghatékonyabban zajlik le a beruházás megvalósítása. Ennek egyik feltétele a tervezési és a kivitelezési csapat általánosnál szorosabb együttműködése.

Kulcsparaméterek

A Megbízó feladata az épülettel kapcsolatos alap paraméterek széleskörű megfogalmazása, amely alapján a tervezés és szerződéskötés végigvihető. A folyamatot döntéstámogató tanulmánytervvel és költségkalkulációval támogatjuk.

Tervezési feladatok

A megadott igények alapján a tervezési folyamat elkezdhető a kivitelezés előkészítésével párhuzamosan. A Megbízói jóváhagyások és az építési engedély kiadása után a kiviteli tervezés és a kivitelezés fázisa következik.

Megvalósítás

A tervezőcsapat ütemezés alapján, szakáganként adja ki a kiviteli terveket, ezzel a munkafolyamatok átlapolása miatt a kivitelezési szakaszok kezdése hatékonyan előrehozható és az átadásig tartó feladatok gyorsabban elvégezhetők.

Szeretné, hogy támogassuk elképzeléseit és  érdekeit a teljes beruházás során?

Lépjen kapcsolatba velünk!